Eventos

 

Domeka / domingo a las 16:30ean

Iraupena / duración:  84’

Aretoan banakako, binakako eta hirunakako sarrera blokeak daude sortuta, segurtasun distantziak aintzat hartuta.
 Sarrerak erostean ezinbestekoa da mota bateko zein besteko sarrerak osorik aukeratzea, eta beraz, bloke osoa erosi beharko da.
La entradas agrupadas por bloques (de dos y de tres) han de ser adquiridas en bloque, es decir, todas juntas.

Aurretiko salmenta / venta anticipada:
https://ticket.kutxabank.es/janto/
            
Precio/Prezioak: Nagusiak 4,50 € / Umeak 3,50 € / Lasarte Aretoko bazkide nagusiak 3,25 € / bazkide umeak 2,50 €.

LASARTE ARETOA / IGORREKO KULTUR ETXEA