Herriko jai nagusiak eta auzokoak

Ekainaren lehen astean. Jesusen Bihotza. Gezala auzoa.

Ekainaren 13an. Paduako San Antonio (Jai Nagusiak).

Ekainaren 24an. San Joan Bateatzailea. Egia, San Joan auzoa.

Uztailaren 10ean. San Kristobal. San Kristobal auzoa.

Abuztuaren 15ean. Andra Mari. (Bigarren Jai Nagusiak).

Abuztuaren 24an. San Bartolome. Urkizu auzoa (Zumeltzu).

Irailaren 02an. San Antolin. Garamendi auzoa.

Irailaren 29an. San Migel. Garbe auzoa.

Azaroaren 30ean. San Andres. Urkizu auzoa (Zumeltzu).

Argazki bilduma