Datuen babesa

Erantzuleak erabateko konpromisoa dauka datuen babesari buruzko indarreko araudian jasotakoarekin, eta Europako Parlamentuaren 2016ko apirilaren 27ko Batzordean adostutako 2016/679 (EB) Araudian jasotakoarekin, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa (aurrerantzean “DBAO”), eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babesari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzkoa (aurrerantzean “DPBEDBLO”).

Era berean, Erantzuleak jakinarazten du Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren inguruko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betetzen duela eta une bakoitzean baimena eskatuko duela helburu komertzialekin datuen tratamendua egiteko.