Antolaketa

 

M. PRESENTACIÓN GARMILLA, IGORREKO UDALEKO IDAZKARI-KONTU HARTZAILE NAIZEN HONEK ZIURTATZEN DUT:

Igorreko Udalak ez duela JAURTZE BATZORDEA

Eta horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, idatzi hau igortzen dut Igorren, 2017ko maiatzaren 26a