Ogasuna

 

M. PRESENTACIÓN GARMILLA, IGORREKO UDALEKO IDAZKARI-KONTU HARTZAILE NAIZEN HONEK ZIURTATZEN DUT:

Igorreko Udalak ez duela argitaratu bariko honako hauek “Informes de Auditoría de cuentas y los de Fiscalización por parte de los Órganos de control externo (Cámara o Tribunal de Cuentas), del Ayuntamiento y de las entidades del sector público municipal“

Eta horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, idatzi hau igortzen dut Igorren, 2017ko maiatzaren 26an.