Zerbitzuen gutuna

M. Presentación Garmilla, Igorreko Udaleko idazkari-kontu hartzaile naizen honek, ziurtatzen dut:

Igorreko Udalak ez duela Zerbitzu kartarik.

Eta horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, idatzi hau igortzen dut Igorren, 2016ko azaroaren 28an.